Privacyverklaring Knol Cleaning Solutions

Knol Cleaning Solutions ontwikkelt, maakt en verkoopt reinigingssystemen met als specialisatie stoomreiniging. Via onze website bieden wij allerlei diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig omgegaan wordt met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wilt u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Telefonisch:

E-mail: Post:

078-6130064
Maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur Sanne@knol.com
Knol Cleaning Solutions
t.a.v. Sanne Knol
Van ‘t hoffstraat 5
3316 GX Dordrecht

page1image1857375440

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat u optimaal gebruik kan maken van alle functionaliteiten en diensten op onze website. Om u van zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn moeten wij onderstaande persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Debiteurnummer

Doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Knol Cleaning Solutions analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat houdt in dat wij uw gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Delen van persoonsgegevens met derden Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, wanneer dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en voor het bezorgen van de bestelling bij u thuis. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Cookies en profilering Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Minderjarigen Wanneer je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Knol Cleaning Solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sanne@knol.com. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Autoriteit Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


Contact

Telefoon: 078 613 0064
Info@knol.com

Adres

van 't Hoffstraat 5
3316 GX Dordrecht